info@toepimelitiriomas.gr   |   Social       

Άρθρο Γ. Πολυχρονίου στο Euro2day.gr: Αναπτυξιακό κλειδί τα εναλλακτικά εργαλεία χρηματοδότησης

Δημοσιεύτηκε : 29-11-2017

Γιάννης Πολυχρονίου

Άρθρο του κ. Γιάννη Πολυχρονίου, προέδρου του Συνδέσμου Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (πρώην ΣΕΔΥΚΑ) και υποψήφιου με «Το Επιμελητήριο μας» στις εκλογές του ΕΕΑ, στην ιστοσελίδα www.euro2day.gr.


Είναι γνωστό τοις πάσι πως λόγω της κρίσης και ειδικότερα λόγω των προβλημάτων που βιώνει ο τραπεζικός κλάδος, υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην άντληση ρευστότητας από πλευράς επιχειρήσεων με αποτέλεσμα το γεγονός αυτό να αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα της οικονομίας.

Ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης παραμένει αρνητικός εδώ και χρόνια, εν αντιθέσει με την ανάκαμψη των πιστοδοτήσεων στην λοιπή Ευρώπη αλλά και στα Βαλκάνια όπου οι νέες χορηγήσεις αυξάνουν με ικανοποιητικούς ρυθμούς.

Αντίδοτο στο πρόβλημα ρευστότητας είναι η χρήση των εναλλακτικών εργαλείων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, όπως οι εκδόσεις ομολογιακών δανείωνμέσω κεφαλαιαγορών και το crowdfunding.

Τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο για να «ανοίξει» αυτή η κατηγορία αγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατανόησε το πρόβλημα και ανταποκρίθηκε θετικά διαμορφώνοντας τις νομοθετικές συνθήκες για να μπουν σε λειτουργία τα εργαλεία αυτά. Τα αποτελέσματα ήταν άμεσα και πέρα από την άντληση «φρέσκου» χρήματος, προκλήθηκε αποκλιμάκωση των επιτοκίων και ένας αέρας αισιοδοξίας κυριάρχησε στην αγορά.

Οι ομολογιακές εκδόσεις μεγάλων επιχειρήσεων (π.χ. ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος) έδειξαν πως οι επενδυτές ψάχνουν για καλύτερες αποδόσεις σταθερού εισοδήματος και οι επιχειρήσεις βρήκαν μία εναλλακτική δεξαμενή χρήματος. Τα πράγματα θα ήταν καλύτερα αν οι τράπεζες υποστήριζαν με περισσότερη θέρμη το θεσμό αυτό, πραγματοποιώντας αφενός διασπορά κινδύνου στα δανειακά τους χαρτοφυλάκια και αφετέρου αποκτώντας ένα πιο ρευστοποιήσιμο στοιχείο στην κατοχή τους. Όμως δυστυχώς -λόγω του παραδοσιακού τους management- είναι ακόμη πιστοί στις παραδοσιακές τους συνήθειες, ενώ όπως τόνισε και ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα πρέπει να «στρίψουν το καράβι» σε άλλη κατεύθυνση αλλάζοντας τα μοντέλα και το ρόλο τους στην οικονομία. Το επίκεντρο των εργασιών τους θα πρέπει να είναι οι βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις, καθώς επίσης και ο ρόλος συμβούλου επιχειρήσεων έναντι της πελατείας τους.

Όσον αφορά στο crowdfunding ο θεσμός αυτός βρίσκεται σε κόπωση και θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις για να λειτουργήσει στην πλήρη του μορφή. Για να καταλάβουμε τη σημασία και λειτουργία του, αξίζει να σημειωθεί πως παγκοσμίως το 98% των αιτημάτων νεοφυών επιχειρήσεων για χρηματοδότηση απορρίπτονται από το τραπεζικό σύστημα. Εδώ το crowdfunding έρχεται να λειτουργήσει επικουρικά και να καλύψει το κενό χρηματοδότησης που προκύπτει από τις τράπεζες. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα.

Συμπερασματικά τα εναλλακτικά εργαλεία χρηματοδότησης λόγω των καιρών θα έπρεπε να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Το πρόβλημα εστιάζεται αφενός μεν στη μη στενή επαφή τραπεζικού-χρηματιστηριακού συστήματος, που δεν θα έπρεπε να υπάρχει και αφετέρου στη διάχυση της πληροφόρησης προς το επενδυτικό κοινό και τις επιχειρήσεις.

Ειδικά το τελευταίο πρέπει να γίνει από τους συμμετέχοντες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, την ΕΧΑΕ ΕΧΑΕ -2,21% και τα Επιμελητήρια. Άλλωστε τα Επιμελητήρια θα κληθούν να παίξουν διαφορετικό ρόλο και να αναλάβουν σοβαρές δράσεις τα επόμενα χρόνια.

Από την πλευρά μου για τους λόγους αυτούς ανέλαβα να υλοποιήσω όλα τα παραπάνω με τη συμμετοχή μου στις επικείμενες εκλογές του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Τα μεγαλύτερα επιμελητήρια της χώρας θα πρέπει να παίξουν σοβαρό ρόλο στο θέμα αυτό και να αποτελέσουν έναν οργανωμένο πόλο ενημέρωσης που θα οδηγεί στη λύση των προβλημάτων των επιχειρήσεων και δει των μικρομεσαίων.

Ως μοναδικός υποψήφιος που προέρχεται από το χρηματιστηριακό χώρο θεωρώ πως θα βοηθήσω τα μέγιστα για την προώθηση των εργαλείων αυτών χρηματοδότησης, καθώς επίσης και για την περαιτέρω οργάνωση των επιχειρήσεων.


Απολογισμός δράσης

Ακολουθείστε μας