info@toepimelitiriomas.gr   |   Social       

Υποψήφιοι

Γαβαλάκης Δημήτριος

Γαβαλάκης Δημήτριος

Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων

Πρόεδρος ΠΣΣΑΣ


Βιογραφικό


Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1991 στην ALICO (σήμερα Metlife) ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος.

Τον 9ο του 1996 αρχίζει η προσπάθειά του στο management στην Commercial Union Life ως Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων και έπειτα από τρία χρόνια διακρίσεων προάγεται στη θέση του Agency Manager.

Από το 2004 και μέχρι το 2010 Υποκατάστημά του ήταν το πρώτο σε συνολικές εισπράξεις χαρτοφυλακίου ζωής της Commercial Value. Σήμερα έχει την ευθύνη της εταιρίας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Life Plan insurance, την οποία ίδρυσε, με τους επί χρόνια καταξιωμένους συνεργάτες του, τον 3ο του 2010.

Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το τριετές πρόγραμμα σπουδών LUTC του “ T.A.C.”, που εκπροσωπούσε στην Ελλάδα το Ι.Χ.Ο.Σ. και έχει παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων της Limra και του ΕΙΑΣ.

Η ενασχόλησή του με τα κοινά, ως επαγγελματίας, ξεκινά το 2009 με την εκλογή του ως μέλος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων. Από το 2011 και μέχρι σήμερα κατέχει την θέση του πρόεδρου του Π.Σ.Σ.Α.Σ. , έχοντας εκλεγεί 3 διαδοχικές φορές με σημαντική πλειοψηφία.

Έχοντας ως βασική φιλοσοφία την ενότητα του κλάδου και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων συνετέλεσε ουσιαστικά στη δημιουργία και λειτουργία του ενιαίου συντονιστικού φορέα των σωματείων της διαμεσολάβησης, της ΕΑΔΕ, της οποίας έχει διατέλεσε 2 φορές πρόεδρος.

Σε συνεργασία με τους προέδρους των άλλων σωματίων της διαμεσολάβησης και με την στήριξη του ΕΕΑ και του προέδρου του Ι.Χατζηθεοδοσίου έχει αγωνιστεί την τελευταία 6ετία για την αποτροπή του «Ασφαλιστικού Τειρεσία», για την κατοχύρωση των εμπορικών δικαιωμάτων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, για τις πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, για την καθιέρωση του ενιαίου μητρώου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, για την αποτροπή επιβολής υπέρμετρων ασφαλιστικών εισφορών και συνολικά για την προώθηση προς την πολιτεία και την εποπτική αρχή όλων των θεμάτων που αφορούν τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

Πιστεύοντάς ότι ρόλος των επαγγελματικών φορέων είναι, επιπλέον, η ανάπτυξη δράσεων που βελτιώνουν το γνωστικό επίπεδο των επαγγελματιών συμμετείχε στη δημιουργία του παραρτήματος στην Ελλάδα του διεθνώς οργανισμού GAMA International που ασχολείται με το management των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Τέλος, από το 2013 είναι εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ του Ε.Ι.Α.Σ (Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών) προσπαθώντας να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ινστιτούτου προς όφελος της ασφαλιστικής βιομηχανίας.


Το μήνυμά του

"Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.Α. εκτιμώντας ότι, σήμερα παρά ποτέ, τόσο ο ελεύθερος επαγγελματίας όσο και οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την περαιτέρω ενίσχυση του επιμελητηριακού θεσμού ως καθοριστικό σύμμαχό τους στην προώθηση προς την πολιτεία προτάσεων και ιδεών από τη μια, αλλά και στη διαρκή προσπάθεια για εξωστρέφεια, δικτύωση και επιμόρφωση από την άλλη.
Ταυτόχρονα το ΕΕΑ μπορεί, συνεχίζοντας το ήδη πετυχημένο έργο της τελευταίας 4ετίας, να αναπτύξει περισσότερες πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με τα σωματεία του κλάδου, ώστε να αναδειχθεί εντονότερα ο ρόλος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης τόσο προς την κοινωνία όσο και προς την πολιτεία. Μπορεί να αποτελέσει μοχλό συμβουλής αλλά και πίεσης προς του αρμόδιους φορείς ώστε να ανατραπούν φορολογικές πολιτικές που αποδεδειγμένα οδηγούν στην συρρίκνωση της παραγωγικής διαδικασίας και ταυτόχρονα να αναδειχθούν σύγχρονα μοντέλα τόνωσης της επιχειρηματικότητας και αύξησης της απασχόλησης.
Το έργο της προεδρίας του Γ. Χατζηθεοδοσίου και των ανθρώπων που τον πλαισίωσαν είναι αυταπόδεικτο. Ο εκσυγχρονισμός του Επιμελητηρίου, η εξωστρέφειά του, ο δυναμισμός στην προώθηση των αιτημάτων της επιχειρηματικότητας αλλά και οι δράσεις συνεισφοράς προς όλα τα επαγγέλματα και τους φορείς τους, έδωσαν το στίγμα της περιόδου που πέρασε. Γι’ αυτό και η επιλογή μου να συμπορεύομαι σε αυτή την προσπάθεια με το συνδυασμό «Το Επιμελητήριο μας». Άλλωστε η 6χρονη επιτυχημένη συνεργασία του ΕΕΑ και του προέδρου του με τα σωματεία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και φυσικά με τον ΠΣΣΑΣ και με μένα προσωπικά, για την προώθηση των θεμάτων του κλάδου, αποτελεί κατά την εκτίμησή μου εγγύηση για το έργο που μπορούμε να υλοποιήσουμε στη διάρκεια της επόμενης θητείας. "

Απολογισμός δράσης

Ακολουθείστε μας